Мало коло

Кратак опис: 

 Мало коло је традиционални плес који се изводи уз музику. Игра се у затвореном или отвореном колу у којем учествују извођачи различите родне и генерацијске припадности, међусобно повезани тзв. војвођанским хватом (играчице држе руке на раменима играча, који се међусобно хватају за руке иза њихових леђа). Кинетички образац плеса се заснива на симетричном латералном кретању: два корака за десном, па два корака за левом руком. Извођачку специфичност малог кола представља уочљива родна подељеност: варирања плесне структуре и фразирање мушкараца су базирани на просторно-агогичком нијансирању, док се женски начин плесања заснива на ритмички варираном поцупкивању. Због једноставног кинетичког обрасца у малом колу сви извођачи, без обзира на род и извођачко умеће, имају прилику да варирају плесне покрете, што представља његову иманентну инклузивну одлику и кључ виталности.

Инвентарни број: 
53
Датум уписа на листу НКН: 
Четвртак, Јануар 14, 2021