Центар за нематеријално културно наслеђе Србије

Центар за нематеријално културно наслеђе Србије, отворен је у Етнографском музеју у Београду 20. јуна 2012. године, а полазну основу његовог деловања чини Унескова Конвенција о очувању нематеријалног културног наслеђа, коју је Народна скупштина Републике Србије ратификовала у мају 2010. године.

Центар за нематеријално културно наслеђе реализује послове на истраживању, прикупљању, документовању, очувању и презентацији елемената нематеријалног културног наслеђа са територије Републике Србије. У циљу ефикаснијег рада на очувању нематеријалног културног наслеђа Центар спроводи широку едукацију о значају очувања нематеријалног културног наслеђа, промоцију елемената уписаних у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа  и сарађује с другим установама, удружењима, организацијама и појединцима у земљи и иностранству.

Вођење и чување Националног регистра нематеријалног културног наслеђа, као и целокупне документације о нематеријалном културном наслеђу у електронском, папирном, видео и аудио облику једана је од најважнијих задатака Центра за нематеријално културно наслеђе.

Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Републике Србије

Регистар нематеријалног културног наслеђа Републике Србије, у овом тренутку, садржи 49 елеменaта уписаних на Листу елемената нематеријалног културног наслеђа Србије на основу одлука Националног комитетa за нематеријално културно наслеђе. 

Предлог за упис елемената у Национални регистар могу да поднесу локална заједница, институција, одговарајућа невладина организација или појединац који је у могућности да предлог документује одговарајућом пропратном документацијом.

Предлог садржи попуњен образац, мишљење стручне институције (музеј, архив, завод, институт) или стручњака за дату област нематеријалног културног наслеђа, сагласност носилаца елемента, фотографије и аудио и видео материјале.

Образац са приложеним стручним мишљењем и сагласностима носилаца елемента, предлагачи достављају регионалним координаторима надлежним за дату територију који вршe основну евиденцију предлогаа и прослеђују их Центру за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју.

Национални комитет за нематеријално културно наслеђе Републике Србије сваке године утврђује рокове за подношење захтева за упис на листе нематеријалног културног наслеђа.