Национални комитет за НКН (2016 - 2020)

НАЦИОНАЛНИ КОМИТЕТ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕЂЕ

На основу Решења министра културе (119-01-207/2016) од 11. октобра 2016. године, о образовању Националног комитета за нематеријално културно наслеђе, Комитет чине:

 • Председник: проф. др Данијел Синани, антрополог, редовни професор на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду,
 • Чланови:
  • др Данка Лајић-Михајловић, етномузиколог, виши научни сарадник Музиколошког института САНУ,
  • проф. др Александар Милановић, ванредни професор на Филолошком факултету Универзитета у Београду,
  • проф. др Љиљана Гавриловић, етнолог-антрополог, научни саветник Етнографског института САНУ,
  • др Биљана Ђорђевић, археолог, музејски саветник у Народном музеју у Београду,
  • Владимир Радовановић, историчар уметности и теолог, управник Музеја Српске православне цркве,
  • мр Мила Карас, биолог, музејски саветник у пензији,
  • Оливера Игњатовић, саветник у Сектору за културно наслеђе Министарства културе и информисања,
  • Данијела Филиповић, етнолог, кустос, руководилац Центра за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у Београду,

Секретар: Невенка Михајловић, саветник у Сектору за културно наслеђе Министарства културе и информисања.

Национални комитет за нематеријално културно наслеђе, као стручно тело Министарства културе формиран је 2011. године, а његов састав измењен је Решењем Министарства културе и информисања од 8. фебруара 2013. године.

Адреса:

Национални комитет за нематеријално културно наслеђе
Министарство културе и информисања
Влајковићева 3
11 000 Београд