Национални комитет за НКН (2014 – 2016)

На основу Решења министра културе и информисања (119-01-217/2014-02) од 1. септембра 2014. године, образован је Национални комитет за нематеријално културно наслеђе у следећем саставу:

 • Председник: проф. др Данијел Синани, антрополог, редовни професор на Одељењу за етнологију и антропологију Филозофског факултета Универзитета у Београду,
 • Чланови:
  • проф. др Оливера Васић, етнокореолог, редовни професор на Одељењу за етномузикологију Факултета музичке уметности Универзитета уметности у Београду,
  • др Мирјана Детелић, научни саветник Балканолошког института САНУ,
  • др Мила Поповић Живанчевић, археолог, директорка Централног института за конзервацију у Београду,
  • мр Биљана Ђорђевић, археолог, музејски саветник у Народном музеју у Београду,
  • Владимир Радовановић, историчар уметности и теолог, управник Музеја Српске православне цркве,
  • мр Мила Карас, биолог, музејски саветник,
  • Данијела Филиповић, етнолог, кустос, Центар за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у Београду,
  • Оливера Игњатовић, саветник у Сектору за културно наслеђе Министарства културе и информисања.

Секретар: Невенка Михајловић, саветник у Сектору за културно наслеђе Министарства културе и информисања.

Национални комитет за нематеријално културно наслеђе, као стручно тело Министарства културе и информисања формиран је 2011. године, а његов састав је измењен Решењем Министарства културе и информисања од 8. фебруара 2013. године.

Адреса:

Национални комитет за нематеријално културно наслеђе
Министарство културе и информисања
Влајковићева 3
11 000 Београд