Листа елемената нематеријалног културног наслеђа Републике Србије

41. Певање уз ројење пчела Певање уз ројење пчела део је обичајне праксе која се односи на извођење обредних песама у време када се роје или маме пчеле с циљем хватања пчела у...
42. Бездански дамаст – умеће ручног ткања орнаментисаног свиленог дамаста жакар техником Умеће ручног ткања орнаментисаног дамаста жакар техником део је занатских знања и вештина развијених у месту Бездан, у општини Сомбор. Бездански...
43. Ткање бошчи Ткање бошчи, предње прегаче (кецеље), правоугаоног облика, равног типа, симболички важног дела традиционалне српске женске ношње део је знања и...
44. Женидба краљевића Марка – покладна свадба у Штрпцу Део колективних обичајно-обредних радњи које се изводе у склопу празновања Белих поклада у Штрпцу, средишту Сиринићке жупе. Обичај се састоји из...
45. Вертеп Вертеп - обредне поворке које за време божићних празника походе домаћинства изводећи драмску игру посвећену рођењу Исуса Христа. Изводе их маскирани...
46. Сјеничко-пештерско ћилимарство Сјеничко-пештерско ћилимарство је вештина израде вунених двобојних или вишебојних ћилима у једном комаду, са два једнака лица, украшених мотивима...

Pages