Заседање 12. међувладиног комитета за НКН

Унесков Комитет за нематеријално културно наслеђе, Чеџу, децембар 2017.
Унесков Комитет за нематеријално културно наслеђе, Чеџу, децембар 2017.
Унесков Комитет за нематеријално културно наслеђе, Чеџу, децембар 2017.
Унесков Комитет за нематеријално културно наслеђе, Чеџу, децембар 2017.
Унесков Комитет за нематеријално културно наслеђе, Чеџу, децембар 2017.
Унесков Комитет за нематеријално културно наслеђе, Чеџу, децембар 2017.

Дванаесто заседање Унесковог Међувладиног комитета за очување нематеријалног културног наслеђа, одржано је од 4. до 9. децембра 2017. године на острву Чеџу у Јужној Кореји. На дневном реду Комитета, нашла су се питања која се односе на имплaменатацију Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа, искуства стечена током десетогошње примене и изазове пред којима се земље потписнице суочавају.   

Остваривање међународне заштите нематеријалног културног наслеђа, кроз уписе на релевантне листе нематеријалног културног наслеђа човечанства, била је једна од тачака дневног реда, која је истовремено привукла и највећу пажњу јавности. У оквиру расраве о овој тачки, Комитет је освојио одлуку о упису 34 елемента на Репрезентативну лису нематеријалног културног наслеђа човечанства, као и одлуке о упису 6 елемента на Листу нематеријаног културног наслеђа са потребом хитне заштите и два предлога за Регистар добрих пракси у очувању немтеријалног културног наслеђа.

Комитет је усвојио одлуку о упису елемента „Коло, традиционална народна игре“, као је други упис Републике Србије на Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства, а усвојени су и предлози о упису елемената као што је вештина прављења наполитанске пице на предлог Италије, занатске вештине дрворезбраства из Коњица, предлог Босне и Херцеговине, курентске обредне поворке, елемент из Словеније или пролећни празник, Хидрилезе, елемент уписан на предлог Македоније и Турске. Комитет је такође доено одлуку да систем очувања нематеријалног културног наслеђа развијен кроз мрежу Читалишта, буде уписан као пример добре праксе из Бугарске.  

Репрезентативна листа нематеријалног културног наслеђе човечанства, након овогодишњих уписа, броји 399 елемената из 112 земаља, што показује разноликост нематеријалног култорног наслеђа, али истовемено представаља потврду колики значај, на националном нивоу, имају упису за подизање свести о очувању нематеријалног културног наслеђа.

Поред уписа на листе неамтеријалног културног наслеђа, Комитет је усвојио и 11 националних извештаја о имплементацији Конвенције, извештај о раду и акредитованих невладиних организација укључених у систем заштите нематеријалног културног наслеђа, а расправљано је и о успостављању општег оквира за праћење резултата у примени Конвенције. У оквиру усвојеног дневног реда, Комитет је расправљао и начинима коришћења Фонда за нематеријално културно наслеђе, који је успостављен Конвенцијом и одобрио захтеве за финансирање пројеката који обезбеђују очување нематеријалног културног наслеђе који се поднеле Уганда и Замбија.   

Међувладин комитет за очување  нематеријалног културног наслеђа, као извршно тело за спровођење Конвенције о очувању нематериајног културног наслеђа чине представници 24 земље потписница Конвенције, који се бирају на заседању Генералне скупштине.