Вести

 • Десет година примене Конвенције о...
  Усвајањем Закона о потврђивању Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа у мају 2010. године Република Србије је постала једна од земаља потписница Унескове Конвенције из 2003. гoдинe,...
 • Очување нематеријалног културног...
  Нeмaтeриjaлнo културно нaслeђe можемо препознати кроз праксе, приказе, изразе, знања, вештине, инструменте, који су део савременог живота једне заједнице, а као обележје идентитета те заједнице,...
 • Славски колач, Породична слава
  НKН Србије на Унесковој листи
  Репрезентативнa листa нематеријалног културног наслеђа човечанства успостављена је Унесковом Конвенцијом из 2003. године и један је од најпрепознатљивијих механизама очувања живог наслеђа на...
 • Ђурђевдански обичаји
  Национални регистар НКН
  Национални регистар нематеријалног културног наслеђа који је успостављен у јуну 2012. године, чине елементи нематеријалног културног наслеђа Србији, распрострањени и присутни на територији целе...
 • Свечано отварање 14. задседања Унесковог међувладног комитета за НКН, Богота децембар 2019
  14. заседање Унесковог Међувладиног...
  Четрнаесто заседањe Унесковог Међувладиног комитета за нематеријално културно наслеђе, одржано je од 9. до 14. децембра 2019. године у Боготи. Заседање је отворено свечаном церемонијом, током које су...

Pages