Усмене традиције и језик као нематеријално културно наслеђе

Центар за нематеријално културно наслеђе Србије Етнографског музеја у Београду, у оквиру својих годишњих активности у области међународне сарадње и радионица, организује предавање др Рикса Сметса (Rieks Smeets), експерта за нематеријално културно наслеђе из Холандије и једног од аутора УНЕСКО-ве Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа.

Предавање на тему The domain of oral traditions and expressions, including language as a vehicle of intangible cultural heritage (ICH), as presented and treated under Unesco’s ICH Convention („Како се област усмених традиција и израза, укључујући језик као носилац нематеријалног културног наслеђа (НКН) представља и третира у УНЕСКО-вој Конвенцији о очувању нематеријалног културног наслеђа“) ће бити одржано у уторак, 12. новембра 2013. године у Етнографском музеју у Београду, са почетком у 12 часова.

NKNS_Najava predavanja Riksa Smetsa

Rieks_Smeets_Abstract_Belgrade_12.11.2013

Rieks_Smeets_CV_Eng