У Кладову одржана конференција „Локалне заједнице и очување нематеријалног културног наслеђа“

Манифестација „Kазaн култ“ посвећена очувању нематеријалног културног наслеђа, одржана је од 20. до 22. августа 2021. године у Кладову. У оквиру манифестације 21. августа организована је конференција под називом „Локалне заједнице и очување нематеријалног културног наслеђа“, на којој су стручњаци из различитих области сагледавали могућности очувања нематеријалног културног наслеђа, као и његовог представљања кроз форме савременог стваралаштва.

Полазећи од улоге локалних заједница у очувању сопственог наслеђа, која је препозната и истакнута Конвенцијом о очувању нематеријалног културног наслеђа, учесници Конференције су указали на могућности, али и обавезе које су стављене пред локалне заједнице у процесу препознавања, регистровања и заштите „живог наслеђа“. На улоге кључних актера у очувању нематеријалног културног наслеђа подсетио је проф. др Данијел Синани, члан Националног комитета за нематеријално културно наслеђе, који је у оквиру излагања „Живо наслеђе и његови носиоци на локалу“, указао управно на значај оних који поседују знања неопходна за практиковање елемената НКН-а, док је Данијела Филиповић из Центра за нематеријално културно наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду, кроз излагање „Локалне заједнице у систему очувања нематеријалног културног наслеђа – улоге и механизми деловања на заштити „живог наслеђа“, подсетила да је очување улоге коју одређено нематеријално културно наслеђе има у локалној заједници, од пресудног значаја за његов опстанак и даље преношење. Светлана Спајић је кроз разговор о „Педагошкој улози певача најстарије генерације“ у преношењу традиционалног певања, истакла да је директно преношење наслеђа са једне генерације на другу, модел који мора имати предности у успостављеном систему заштитите, а о начинима очувања „Вокалних традиција у околини Кладова и Ђердапа“ говорила је Милица Вуковић из Библиотеке "Центар за културу" Кладово.

На важности и начине очувања наслеђа кроз његово укључивање у савремене форме стваралаштва, указао је редитељ Небојша Брадић, у излагању „Традиција и модерност“, док се Зоран Хамовић осврнуо на улогу наслеђа у савремном животу кроз приказ „Надзирање и посредовано сећање у дигиталном добу“. 

У оквиру програма "Казан култа" Кладово, одржан је и концерт „Носиоци живог наслеђа“, на којем су се публици представили Светлана Спајић и локални извођачи, ученици Основне музичке школе “Константин Бабић” Кладово.

Манифестацију „Казан култ“ Кладово, посвећену едукацији јавности о очувању нематеријалног културног наслеђа и промовисању значаја које ово наслеђе има, пре свега за локалну заједницу која га баштини, организује Библиотека „Центар за културу“ Кладово у партнерству са удружењем „Дунав Фест“ Београд и под покровитељством Министарства културе и информисања Републике Србије.

 

Фотографије: Библиотека "Центар за културу" Кладово