Ткачка колонија у Стапару

Трећа ткачка колонија одржана је Стапару, надомак Сомбора, од 14 до 17. септембра 2017. године, у организацији Удружење жена за неговање традиције Стапарска ружа, а уз сарадњу града Сомбора и Етно мреже, уз подршку амбасада Аустралије и Сједињених Америчких Држава, града Пирота и НАЛЕД-а. Учеснице колоније су жене из Сомбора, Стапара, Оџака, Панчева, Кладова, Лесковца, Шапца, Новог Пазара, Сремских Карловаца, Крушевца и Пирота.

Обука ткаља из различитих региона усмерена је на активности везане за очување и промоцију стапарског ћилимарства које је уписано на Националну листу нематеријалног културног наслеђа 2016. године. У току вишедневне обуке учеснице се упознају са специфичностима техника ткања и карактеристичним мотивима који се изводе на овим ћилимима. Обука се изводи на хоризонталним разбојима техником клечања, а ткаље у току рада према задатој шеми изводе флоралне мотиве – специфичне ''стапарске руже''.

Поред практичног рада одржана су и предавања стручњака из области заштите културних добара, дизајна и др, током којих су представљене специфичности одређених текстилних рукотворина, њихов историјат, раширеност, генеза орнаментике, али и практична примена у савременом животу и могућностима које пружају ревитализације старих умећа у побољшању услова живота руралног становништва. Ове године учеснице су имале прилику да се упознају са потребом препознавања и очувања нематеријалног културног наслеђа, различитим механизмима за њихову промоцију и популаризацију. Полазнице након завршене обуке добијају сертификате о успешном завршеном курсу ткања и признања за најуспешније радове у оквиру колоније.