Tамбураши; тамбурашке праксе уписане у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије

Тамбураши; тамбурашке праксе
Тамбураши; тамбурашке праксе
Тамбураши; тамбурашке праксе
Тамбураши; тамбурашке праксе

Национални комитет за нематеријално културно наслеђе донео је одлуку o упису елемента тамбураши; тамбурашке праксе у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије, на састанку одржаном 7. октобра 2021. године у Министарству културе и информисања Републике Србије.

У складу са дефинисаном процедуром, Комисија за упис у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа, која је, као део националне мреже за нематеријално културно наслеђе, формирана у Етнографском музеју у Београду, размотрила је предлог елемента тамбураши; тамбурашке праксе. Овај елемент „живог наслеђа“ је предложио Музеј Војводине у сарадњи са Факултетом музичке уметности у Београду и Савезом тамбурашких друштава Војводине. Оцењујући достављени предлог за упис у Национални регистар, који је стручно обрађен у Центру за нематеријално културно наслеђе, Комисија је утврдила да елемент тамбураши; тамбурашке праксе испуњава критеријуме неопходне за упис у Национални регистар и донела закључак да досије проследи Националном комитету на усвајање.  

Тамбураши; тамбурашке праксе, елемент нематеријалног културног наслеђа из домена извођачких уметности, уписан је под бројем 54 у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије, који се води у Центру за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју у Београду. 

Фотографије: Документација Центра за НКН