Промовисање елемената уписаних у Национални регистар НКН

Презентација активности на очувању елемената нематеријалног културног наслеђа Србије, фрулашке праксе, свирања на гајдама, свирања на кавалу, певања уз гусле и грокталица, одржана је у суботу 23. децембра 2017. године у Етнографском музеју.

Едукативне радионице које су организовна с циљем очувања елемента нематеријалног културног наслеђе који су уписани у Национални регистар 2012. године представљене су кроз видео записе, фотографије, као и кроз демонстрацију знања и вештинања извођења грокталица, свирања на фрули и кавалу. 

Радиноце су део планираних активности на очувању ових извођачких уметности као дела нематеријалног културног наслеђа, током којих је остварена сарадња на очувању и преношењу елемената, између носилаца,локалних заједница и стручњака који се баве њиховим истраживањем истраживањем и проучавањем. На презентацији су представљене појединачне радионице реализоване у локланим заједницама, које су прилком уписа ових елемнта означене као заједнице на које се елементи односе и које су реализовна под стручним вођством др Мирјане Закић, др Данке Лајић Михајловић, др Сање Ранковић, др Иве Ненић и др Милоша Николића.

Активности на очувању фрулашке праксе, свирања на гајдама, свирања на кавалу, певања уз гусле и грокталица реализована су у оквиру пројекта Српског етномузиколошког друштва, који је подржало Министарство културе и информисања, уз препоруку и сарадњу са Центром за нематеријално култрно наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду.