Породична слава на Светској изложби ЕКСПО 2015 у Милану

Етнографски музеј у Београду – Установа културе од националног значаја представиће се изложбом Култура исхране Србијe ауторке Душице Живковић, музејског саветника, на Светској изложби ЕКСПО 2015 у Милану током јула 2015. године. 

Изложба је у складу с централном темом Окуси храну, осети живот и посвећена је феномену исхране који је, путем мултимедијалне презентaције, сагледан с различитих аспекaта, полазећи од географских, историјских и културних утицаја, преко начина припремања, чувања и конзумирања хране, до обичаја и ритуала у вези са исхраном.

Важан сегмент изложбе Култура исхране Србијје представљање обичаја Породична слава који је у новембру 2014. године уписан на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства и део је друштвених ритуала и пракси у којем је, поред религијског, присутан и културни образац гошћења и гостопримства.