Осми годишњи састанак експерата за нематеријално културно наслеђе Југоисточне Европе

У организацији Националне комисијe за УНЕСКО, Министарства културе и просвете Кипра и Регионалне канцеларије УНЕСКО-а из Венеције, 15. и 16. маја 2014. године у Лимасолу одржан је Осми годишњи састанак експерата за нематеријално културно наслеђе  Југоисточне Европе.

На састанку чија је оквирна тема била "Образовање и нематеријално културно наслеђе: искуства, добре праксе" представљени су резултати досадашње имплементације Конвенције о заштити нематеријалног културног наслеђа у земљама Југоисточне Европе. Експерти из Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Кипра, Грчке, Црне Горе, Молдавије, Румуније, Србије, Словеније и Македоније, као и представници земаља из окружења, Италије и Мађарске, сложили су се да је неопходан рад на повећању видљивости и заинтересованости јавности за област нематеријалног културног наслеђа, као и да би један од приоритета рада у наредном периоду требало да буде стварање услова за остваривање формалне и неформалне едукације из области нематеријалног културног наслеђа. Заједнички рад на мултинационалним номинацијама је оцењен као добра пракса која дорпиноси не само спровођењу Конвенције, већ и изградњи капацитета, размени знања и интеркултурном дијалогу.

Годишњи састанаци стручњака за нематеријално култруно наслеђе из земаља Југоисточне Европе одржавају се од 2007. године и  прeдстaвљaју плaтфoрму зa jaчaњe сaрaдњe мeђу зeмљaмa Рeгиoнa у oблaсти зaштитe нeмaтeриjaлног културног наслеђа.