Одржано 15. заседање Унесковог Међувладиног комитета за НКН

Заседање Међувладиног комитета за НКН
Заседање Међувладиног комитета за НКН
Заседање Међувладиног комитета за НКН

Петнаесто заседање Унесковог Међувладиног комитета за нематеријално културно наслеђе, одржано је од 14. до 19. децембра 2020. године, уз присуство више од 800 учесника из 141 земље.  Заседање, којем је председавала министарка културе Јамајке Оливија Гранж, уз подршку Унесковог секретаријата у Паризу, одржано је у online формату, а током петодневног рада расправљано је о најважнијим питањима очувања нематеријалног културног наслеђа на међународном нивоу. На почетку рада учеснике је поздравила генерална секретарка Унеска Одри Озуле, нагласивши значај препознавања нематеријалног културног наслеђа као ресурса који доприноси повезивању људи и заједница и подсећајући да очување наслеђа подразумева и стварање услова да оно постане доступно младима, уз обезбеђивање његовог преношења на генерације које долазе.

Уписи на релевантне листе нематеријалног културног наслеђа, механизам очувања „живог наслеђа“ на међународном нивоу, били су централна тачка дневног реда и заседања и овог Комитета, током којег су три програма уписана у Регистар добрих пракси очувања нематеријалног културног наслеђа, као и три елемента на Листу нематеријалног културног наслеђа са потребом хитне заштите, која сада садржи 67 елемената. Комитет је донео одлуку и о упису 29 елемената на Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђе човечанства, од којих је 14 мултинационалних номинација, што је препознато као значајан допринос сагледавању нематеријалног културног наслеђа као споне међу заједницама и државама.

Одлуком Међувладиног комитета на Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства уписано је и „Злакуско лончарство“, вештина израде лончарских производа на ручном витлу у селу Злакуса, као четвртог елемента из Републике Србије. Како је номинацијски досије који је припремио Центар за нематеријално културно наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду, у сарадњи са Музејом „Старо село“ Сирогојно и Удружењем лончара „Злакуса“, током двогодишњег процеса евалуације позитивно оцењен и уз закључак Евалуационог тела да испуњава све критеријуме достављен Комитету, Одлука о упису донета је без отварања расправе. Номинацијски досије је, у складу са задатим критеријумима, кроз образац, видео и фото материјале, писма сагласности и подршке носилаца наслеђа, локалне самоуправе, институција културе и образовних институција, потврдио да је „Злакуско лончарство“, као део наслеђа које се преноси кроз генерације, важан део и савременог живота ове заједнице.

На Петнаестом заседању Комитета на Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства уписана је „Косидба на Купресу“, као предлог Босне и Херцеговине, а измећу осталих усвојени су и предлози о упису на ову Листу елемената као што су вештина и уметност израде стаклених перли, на предлог Италије и Француске, ручна израда украса за јелке у Чешкој, култура сауне, као део културног наслеђа Финске или знања и праксе које се односе на производњу и потрошњу кускуса, чији су предлагачи Алжир, Мауританија, Мароко и Тунис.

Међувладин комитет за очување нематеријалног културног наслеђа успостављен је Конвенцијом о очувању нематеријалног културног наслеђа, као извршено тело чине 24 земље потписнице Конвенције, а међу његовим најважнијим задацима је промовисање циљеве Конвенције и надгледање њиховог спровођења, пружање смерница о  праксама и препорукама о мерама за заштиту нематеријалног културног наслеђа, као одлучивање о уписима на релевантне листе Унеска.