Одржан Међународни научни скуп о очувању нематеријалног културног наслеђа у Тршићу

Међународни научни скуп посвећен сагледавању искустава и изазова у очувању нематеријалног културног наслеђа одржан је од 1. до 3. октобра 2021. године у Тршићу. Уз учешће стручњака из Босне и Херцеговине, Бугарске, Хрватске, Русије, Словеније, Северне Македоније, Црне Горе и Србије, разматране су политике институционалног очувања нематеријалног културног наслеђа, уз осврт на различите аспекте имплементације Унескове Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа. 

У тематском делу програма посвећеном очувању и заштити нематеријалног културног наслеђа као примењеној науци, кроз анализе методологија рада, указано је на сличности и разлике у раду на чувању „живог наслеђа“ са научно-истраживачким приступима који се примењују у научним дисциплинама као што су етнологија и антропологија, етномузикологија, етнокореологија, етнолингвистика, фолклористика, као и на практичан рад на препознавању и регистровању елемената нематеријалног културног наслеђа. Посебна пажња посвећена је дефинисању и остваривању мера очувања регистрованих елемената НКН-а, њиховом документовању и улогама које у систему очувања овог сегмента наслеђа имају институције, различите организације и струковна удружења, локалне заједнице и носиоци наслеђа. 

Научни скуп под називом Савремена српска фолклористика 11 организовало је Удружење фолклориста Србије, у сарадњи са Научно-образовним културним центром „Вук Караџић“ у Тршићу, Центром за културу „Вук Караџић“ из Лознице и Универзитетском библиотеком „Светозар Марковић” из Београда, а у његовом раду учествовали су и стручњаци из мреже за очување нематеријалног културног наслеђа Србије. 

Програм и књига апстраката: https://independent.academia.edu/UdruženjefolkloristaSrbije/Books 

Савремена српска фолклористика 11 (постер): Удружење фолклориста Србије; фотографије за постер: Центар за нематеријално културно наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду

Фотографије са скупа: Марко Стојановић и Данијела Филиповић