Одлука о упису Славе на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства

Породична слава увршћена је на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства, што представља први упис из Србије на ову листу. Одлуку о упису славе донео је Међувладин комитет за заштиту нематеријалног културног наслеђа, на свом редовном заседању одржаном од 24. до 28. новембра у седишту Унеска у Паризу.