Очување ћилимарства кроз програме Ткачке колоније у Стапару

Четврта ткачка колонија у Стапару, септембар 2018
Четврта ткачка колонија у Стапару, септембар 2018
Четврта ткачка колонија у Стапару, септембар 2018

У оквиру Четврте ткачке колоније, која је у организацији удружења Етно мрежа и НАЛЕД, уз покровитељство Покрајинске Владе и Града Сомбора, одржана од 24. до 27. септембра 2018. године у Стапару, кроз радионице, демонстрације, едукативне активности за младе, реализовани су програми усмерени на очување стапарског ћилимарства, као дела нематеријалног културног наслеђа Србије.

Колонија на којој су учествовале ткаље из занатских задруга и удружења која делују широм Србије, била је прилика да ткаље представе специфична знања израде ћилима које поседују, као и да, кроз размену искустава и сарадњу са стручњацима, унапреде своје вештине и стекну нова знања. На овогодишњој колонији акценат је стављен на израду препознатљивих мотива са стапарског ћилима, а у оквиру едукативних програма намењених деци, реализован је конкурс за децу предшколског и школског узраста у сликању мотива са стапарског ћилима.

Колоније у Стапару и на Старој планини део су програма које организују Етно мржеа и НАЛЕД, у сарадњи градовима Сомбор и Пирот, уз подршку амбасада Аустралије и САД, с циљем очувања културног наслеђа, традиционалних занатских знања и вештина, али и као део подршке запошљавању жена које израђују рукотворине. 

Стапарско ћилимарство, као вештина израде ћилима који је, уз пиротски, један од најпознатијих аутохтоних српских ћилима, настала у домаћој радиности у селу Стапар, у Бачкој, на северозападу Војводине, уписано је на предлог Месне заједнице Стапар, удружења Етно мрежа и Музеја Града Сомбора, уписано је у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије.