Слава и Ђурђевдански обичај предложени за упис на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства

Центар за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју припремио је и упутио у процедуру усвајања предлоге за упис Славе и

Ђурђевданских обичаја на Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства. Уз подршку локалних самоуправа, регионалних музеја, туристичких и невладиних организација и појединаца, припремљени су предлози с циљем да се допринесе заштити тих елемената нематеријалног наслеђа, али и да они, осим регионалног и националног значаја, добију ширу, међународну видљивост. Предлагач Славе, Етнографски музеј у Београду, у складу с одлуком Националног комитета за нематеријално културно наслеђе, израдио је потребну документацију и видео и фото материјал којима се један од наших најпрепознатљивијих обичаја кандидује за Унескову Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства. Такође, после вишемесечног интензивног рада усаглашен је јединствени предлог којим је Република Србија, заједно са Републиком Хрватском, Републиком Македонијом, Румунијом, Републиком Молдавијом и Турском предложила Пролећни празник: Хидрилезе/Св.Ђорђе за Унескову Листу. Процедуру уписа елемената нематеријалног културног наслеђа Србије на Репрезентативну листу нематеријалног култруног наслеђа човечанства покренули су Национални комитет за нематеријално културно наслеђе и Центар за нематеријално културно наслеђе при Етнографском музеју, уз подршку Националне комисије за сарадњу с Унеском Министарства спољних послова и Министарства културе и информисања. Номинацијски досијеи, припремљени у складу с установљеним стандардима у погледу садржаја и техничких карактеристика, достављени су одељењу Унескоa задуженом за пријем номинација за Репрезентативну листу нематеријалног наслеђа човечанства за могући упис у 2014. години.