„Коло“ предложено за упис на Репрезентативну листу УНЕСКО-а

На основу одлуке Националиог комитета за нематеријално културно наслеђе упућен је предлог за упис „Кола“, као традиционалне игре Србије, на УНЕСКО-ву Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства. Припремљени номинацијски досије у складу са пропозицијама избора, налази се у процедури за могући упис у 2015. години.

„Коло, коло у три, коло у шест“, као најпопуларнија игра у Србији, уписано је у јуну 2012. године на Листу нематеријалног културног наслеђа Србије.