Елементи нематеријалног наслеђа из Војводине представљени у Етногрфском музеју

Промоција НКН, Циповка, Димитрије Вујадиновић
Промоција НКН, Циповка, Димитрије Вујадиновић
Косовски вез
Наивно сликарство Словака
Наивно Сликарство Словака, Павел Бабка, Славица Вујовић
Наивно сликарство Словака
Ојкача, КУД  „Димитрије Котуровић“,
Промоција НКН, Ојкача, Драган Инђић, Ненад Грујучић
Стапарско ћилимарство, Виолета Јовановић, Етно мрежа
Стапаскор ћилимарство, Удружење Стапарска ружа

У Етнографском музеју y Београду одржана је презентације елемената уписаних у Национални регистар нематеријалног културног наслеђа Србије чији су предлагачи са подручја Војводине - наивно сликарство Словакастапарско ћилимарствоојкача, вештина израде традиционалног хлеба циповка и косовски вез.

На презентацији која је реализована у оквиру изложбе „Нематеријално културно наслеђе Србије“, носиоци наслеђа су кроз директне разговоре и демонстрације знања и вештине, подсетили на значај очувања нематеријалног наслеђа, изазове са којима се суочавају, као начине обезбеђивања одрживости ових елемената.

У извођењу изворне групе КУД-а „Димитрије Котуровић“, представљена је ојкача, традиционална народна песма, а о њеном очувању разговарано је и кроз промоцију књиге „Пјевај, ори, прозоре отвори“ у којој су учествовали представници издавача Ненад Гујичић, Бранково коло и  Драгана Инђић,  РТС издаваштво. Вештину ткања стапарског ћилима приказале су ткаље из занатског удружења “Стапарска ружа” из Стапара, док су о значају уписа и одрживости елемента говорили Виолета Јовановић, из удружења Етномрежа и Немања Сарач, представник Градске управе Сомбора. О значају очувања знања и умеће припремања традиционалног хлеба у Војводини циповке говорио је предлагач Димитрије Вујадиновиће из „Балкан култ фондације“, која је предлагач елемента, док су чланице Удружење грађана „Вредне руке“ из Новог Сада представиле косовски вез. Наивно сликарство Словака, представљено је кроз учешће припадника различитих генерација сликара наиве, а о изазовима очувања овог елемента говорили су Павел Бабка и др Гордана Благојевић.

Центар за нематеријално културно наслеђе у сарадњи са регионалним коордниторима током августа 2018. године реализовао је прогреме презнтације нематеријалног културног наслеђа из различитих географских области Србије, како би широј јавности било приближено нематеријлано културно наслеђе уписано у Национални регистар, као и да би се указало на значај очувања живог наслеђа Србије.