Друштвени обичаји и свечана догађања као део нематеријалног наслеђа

Казан култ Кладово, 28. август 2016
Казан култ Кладово, 28. август 2016
Казан култ Кладово, 28. август 2016
Казан култ Кладово, 28. август 2016
Клаодво, Капетан мишин брег, 28. август 2016

Конференција нематеријалног културног наслеђа „Друштвени обичаји и свечана догађања“ одржана је у оквиру манифестације „Казан култ Кладово“ 28. августа 2016. године у Кладову.

Конференција је имала за циљ сагледавање могућности и размену искустава стручњaкa који су укључени у систем заштите НКН или научно-инстрживачким радом доприносе проучавању и тумачењу друштвених обичаја и свечаних догађаја. Учесници Конференције, са Одељења за етнологију и антропологију Филозофског факултета у Београду, из Етнографског музеја у Београду, Центра за нематеријално културно наслеђе, Народног музеја у Зајечару, Народног музеја у Нишу, Регионалне библиотеке "Михалаки Георгиев" Видин (Бугарска), Регионалног музеја "Гвоздена врата" Дробета Турну Северин (Румунија), као и представници приватних иницијатива у култури, сагледали су проблеме и изазове у очувању друштвених пракси, ритуала и друштвених обичаја као дела НКН. Указујући на различите приступе очувању и заштити појединачних елемената НКН, било да је реч о елементима за које је остварeн први корак у заштити уписом у Национални регистар, било да је реч о НКН које је у фази идентификовања за могући упис, наглашена је потреба системског приступа, који ће бити усмерен, с једне старнe на истраживање, бележење и документовањe, а са друге стране стално праћење промена, њихово тумачење и сагледавање значаја који имају за заједницу која их баштини и друштво у целини.  

„Казан култ Кладово“ је манифестација коју реализују Центар за културу Кладово и Удружење „Дунавфест“, уз подршку Министарства културе и информисања Републике Србије, а покренута је с циљем промовисања значаја очувања нематеријалног културног наслеђа и подстицања сарадње различитих чинилаца у систему очувања културног наслеђа. Као један од важних резултата досадашњег деловања Казан култа Кладово, покренута су питања системског бављења културним наслеђем и његовом заштитом, кроз мултидисциплинарни приступ, уз коришћење принципа интегративне заштите и активније укључивање локалних заједница.