ДРУГИ ЕКСПЕРТСКИ ФОРУМ КИНЕ И ЗЕМАЉА ИСТОЧНЕ И ЦЕНТРАЛНЕ ЕВРОПЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ НЕМАТЕРИЈАЛНОГ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

Други експертски састанак Кине и замаља источне и центрлне Европе
Други експертски састанак Кине и замаља источне и центрлне Европе
Други експертски састанак Кине и замаља источне и центрлне Европе

Други експертски форум Кине и земаља Источне и Централне Европе у области заштите нематеријалног културног наслеђа одржан је од 17. до 22. септембра 2018. у граду Хангџоу, на југоистоку Кине. Централни догађај Форума била је Конференција посвећена старим занатима и њиховом очувању, под називом „Традиционално занатство и културни идентитет. Традиционално занатство у земљама учесницама иницијативе Појас и пут. Креирање културе памћења рукама“. Учесници су позвани да своје презентације фокусирају на три понуђене теме: Одрживи развој традиционалних заната, Традиционални занати и начин живота и Пут традиционалних заната као наслеђа. У раду Конференције учествовали су представници Кине и дванаест европских земаља: Босне и Херцеговине, Естоније, Летоније, Литваније, Мађарске, Македоније, Пољске, Словеније, Словачке, Србије, Хрватске и Чешке. Србију је заступала др Биљана Ђорђевић, музејски саветник Народног музеја у Београду и члан Националног комитета за нематеријално културно наслеђе, с рефератом Очување и одрживи развој злакуског лончарства – пожељан пут заштите традиционалних заната у Србији.

Други део Форума био је посвећен занатима и занатским производима који су уписани у националне регистре земаља учесница,  а који су презентовани на изложби EXPO 2018. Већина делегација донела је неке од својих традиционалних занатских производа и поклонила их Музеју нематеријалног наслеђа у Хангџоу, инаугурисаном током трајања Форума. Члан делегације Србије, Дарко Клопановић, лончар из Злакусе и секретар Удружења лончара „Злакуса“, дао је допринос изложби поклонивши два своја производа – лонац и пекицу, Музеју нематеријалног културног наслеђа у оснивању, због чега му је на завршној церемонији Форума додељена захвалница.

Током трајања пофума учесници су били у прилици да се упознају с богатим културним, посебно нематријалним наслеђем провинције Џеђанг, чији је Хангџоу главни град, али и наслеђем целе Кине, кроз различите активности, као што су посете занатским центрима, изложбама, мануфактури за традиционалну израду лепеза, музејима и пригодне фолклорне приредбе.

У закључцима Форума још једном је истакнуто да су стари и традиционални занати важан сегмент културног наслеђа који треба да буде сачуван за будућност и пренет генерацијама које долазе, те да је за њихово очување неопходно донети системска решења на свим нивоима и укључити ширу заједницу, првенствено кроз образовање, од најнижег, до универзитетског нивоа, што се у многим земљама већ спроводи.

Учесници Конференције су прихватили предлог Регионалне алијансе Међународне асоцијације музеја за југоисточну Европу (RA ICOM SEE) да се покрене иницијатива за успостављање Међународног дана нематеријалног културног наслеђа, који би се обележавао сваког 17. октобра, на дан када је Унескова Конвенција донета 2003. године. Гуо Ји, директорка Центра и новооснованог Музеја нематеријалног културног наслеђа провинције Џеђанг посебно је, на завршној церемонији, поменула овај предлог као добру иницијативу која је уврштена у закључке Конференције.

Након публиковања зборника са Конференције, сви примери добре праксе у очувању традиционалних заната у Кини и земљама Источне и централне Европе биће доступни широј јавности.

Фото: Xu Yun (Сју Јун)