"Дани нематеријалног културног наслеђа Србије" на интернет презентацији Унесковог Регионалног центра у Софији

Центар за нематеријално културно наслеђе Србије при Етнографском музеју у Београду је, у оквиру рада на међународном представљању регистрованог нематеријалног културног наслеђа Србије, припремио презентацију неколико елемената „живог наслеђа“, који су у периоду од 15. до 26. септембра 2021. године, били представљени у оквиру рубрике „Дани нематеријалног културног наслеђа“ (Days of ICH), на интернет презентацији Регионалног центра за очување нематеријалног културног наслеђа југоисточне Европе под покровитељством Унеска, са седиштем у Софији. Овим путем, регионалној и међународној публици су представљени пиротско ћилимарство – елемент из домена знања и вештина у вези са традиционалним занатимa, здравице (почашнице, наздравице) – елемент из домена усмених традиција и израза и друштвених пракси и Ђурђевдан – елемент из домена обичајне праксе.

Регионални центар за очување нематеријалног културног наслеђа југоисточне Европе под покровитељством Унеска, са седиштем у Софији, покренуо је, почетком 2021. године, онлајн рубрику „Дани нематеријалног културног наслеђа“ са идејом да се свака од држава југоисточне Европе представи са по три елемента нематеријалног културног наслеђа који се не налазе на Унесковим листама. Циљ ове иницијативе је да се регионалној и међународној публици представе елементи нематеријалног културног наслеђа који су препознатљиви углавном на националном нивоу и тако скрене пажња на богатство и разноликост „живог наслеђа“ држава региона.

Центар за нематеријално културно наслеђе, као представник Републике Србије која је чланица Регионалног центра за очување нематеријалног културног наслеђа југоисточне Европе под покровитељством Унеска, са седиштем у Софији, узимањем учешћа у овој иницијативи, наставља са активним радом на међународној презентацији елемената „живог наслеђа“, односно оних знања, вештина, усмених традиција, друштвених пракси и обичаја које заједнице на територији Србије и даље чувају и преносе с генерације на генерацију као обележје сопственог идентитета и континуитета.

Постери: Регионални центар за очување нематеријалног културног наслеђа југоисточне Европе под покровитељством Унеска, са седиштем у Софији