16. заседање Унесковог Међувладиног комитета за очување нематеријалног културног наслеђа

Шеснаесто заседање Унесковог Међувладиног комитета за очување нематеријалног културног наслеђа одржано је од 13. до 18. децембра 2021. године, под председавањем генералног секретара Националне комисије за сарадњу са Унеском Шри Ланке у онлајн формату.   

На овогодишњем редовном заседању Међувладин комитет је усвојио одлуке о упису 4 елемента на Листу нематеријалног културног наслеђа са потребом хитне заштите и 39 елемената на Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства, међу којима су културно наслеђе Бокељске морнарице, први упис из Црне Горе на ову Листу, знање и вештина лова на тартуфе на предлог Италије, а мултинационалној номинацији која се односи на знање и вештине соколарења, придружило се још 7 земаља које на својој територији негују овај елемент, те она сада укључује 24 земље. Комитет је усвојио и одлуке о упису четири програма у Регистар добрих пракси очувања нематеријалног културног наслеђа, а одобрена је и међународна помоћ за реализацију пројеката усмерених на очување живог наслеђа, које су предложили Џибути, Источни Тимор и Монголија.

У оквиру обимног днeвног реда, Комитет је разматрао периодичне извештаје о примени Конвенције у земљама Латинске Америке и Кариба, који су припремљени током 2020. године. Периодични извештаји, као један од важних механизама за међународну сарадњу успостављених Конвенцијом, омогућаваjу државама и заједницама да искористе искуство стечено у другим земљама чланицама, као и да размене информације о ефикасним мерама очувања, стратегијама и капацитетима за очување живог наслеђа. Током заседања размотрени су и предлози за реформу механизама уписа на листe нематеријалног културног наслеђа, једног од најпрепознатљивијих аспеката очувања нематеријалног културног наслеђа на међународном нивоу.

Заседање Међувладиног комитета одржано је уз учешће представнике 24 држава чланица Комитета, као и земаља потписница Конвенције, невладиних организација, културних институција.