15. састанак мреже екперата за НКН jугоисточне Европе

Петнаести састанак мреже екперата за нематеријално културно наслеђе југоисточне Европе одржан је 6. и 7. јула 2021. године у организацији Регионалне канцеларије Унеска са седиштем у Венецији и Сектора за живо наслеђе Унеска, уз подршку Регионалног центра за нематеријално културно наслеђе југоисточне Европе под покровитељством Унеска, са седиштем у Софији.

Састанак чија је централна тема била „Периодично извештавање као стратешко средство за очување живог наслеђа у југоисточној Европи“, пружио је прилику екпертима из земаља југоисточне Европе да сагледају досадашњи рад на изради редовног периодичног извештаја о импелментацији Унексове Конвенције о очувању неамтеријалног културног наслеђа. Редовни годишњи састанак експерата за нематеријално културно наслеђе, који је ове године одржан у онлајн фомрату, био је прилика за размену искустава, упознавање са изазовима у процесу израде извештаја и начинима њиховог превазилажења. У оквиру тематских панела и радионица, посебна пажња је умерена на сагледавање начина на које се остварује широко учешће различитих актера, носилаца наслеђа, локалних заједница, стручних тела, образовних установа и институција културе у очувању нематеријалног културног наслеђа, као и активности на успостављању стратешке међусекторске сарадње.

У складу са новим процедурама извештавања, европске земље су у обавези да „Извештај о спровођењу Конвенције и о статусу елемената уписаних на Репрезентативну листу нематеријалног културног наслеђа човечанства“ доставе до 15. децембра 2021. године.

Годишњи састанци стручњака за нематеријално културно наслеђе из земаља југоисточне Европе, одржавају се од 2007. године у оквиру платформе успостављене с циљем подршке имплементацији Конвенције о очувању нематеријалног културног наслеђа и подстицања разумевања, препознавања и очувања овог сегмента наслеђа у земљама Региона. На састанку су учествовали стручњаци из Албаније, Босне и Херцеговине, Бугарске, Грчке, Хрватске, Кипра, Молдавије, Украјине, Грузије, Јерменије, Црне Горе, Румуније, Словеније, Турске, Северне Македоније и Србије. Стручњаци из Центра за нематеријално културно наслеђе Србије, учествовали су на 15. састанку мреже експерата, као представници Републике Србије.